Beställ produkter

DEN PROCESSADE MATENS ERA

Avsikten med processeringen av maten är bland annat att förlänga hållbarheten och lägga till smak. Därför tillsätter man olja, stärkelse, fetter, salt och socker i de processerade livsmedlen. De innehåller rikligt med tillsatser och konserveringsämnen, men bara lite näringsämnen.

ÄVEN I FRUKTER OCH GRÖNSAKER HAR MÄNGDEN AV NÄRINGSÄMNEN SJUNKIT

"På grund av jordens utarmning innehåller frukterna, grönsakerna och växterna betydligt mindre mängder av viktiga näringsämnen i jämförelse med flera decennier bakåt i tiden.

Utarmningen har varit så betydande, att för att vi ska få i oss lika mycket C-vitamin från apelsiner som våra far- och morföräldrar fick på sin tid, ska vi istället för en apelsin äta åtta apelsiner."

Dirt Poor: Have Fruits and Vegetables Become Less Nutritious? Nyhet på webbsidan Scientific American Hänvisad till 4.2.2018.

I en forskning av universitetet i Texas undersökte man minskningen av halten av näringsämnen i 43 olika grönsaker och frukter under åren 1950-1999. Halterna hade sjunkit med 6-38 % beroende på näringsämne. Forskarna förknippade ändringarna med faktorer som orsakas av effektiviserad odling.

J Am Coll Nutr. 2004 Dec;23(6):669-82. Changes in USDA food composition data for 43 garden crops, 1950 to 1999. Davis DR1, Epp MD, Riordan HD.

En annan analys från åren 1975-1997 påvisade att näringsämnena i 12 olika grönsaker hade sjunkit, kalcium 27 %, järn 37 %, A-vitamin 21 % och C-vitamin 30 %.

Dirt Poor: Have Fruits and Vegetables Become Less Nutritious? Uutinen Scientific American www-sivuilla. Viitattu 4.2.2018.

I Storbritannien analyserade man statistik från åren 1930-1980. I 20 grönsaker hade i genomsnitt kalciumhalten sjunkit 19 %, järnhalten 20 % och kaliumhalten 14 % i genomsnitt.

Historical changes in the mineral content of fruits and vegetables Anne-Marie Mayer British Food Journal 99(6):207-211

WHO:S INFORMATIONSBLAD BERÄTTAR DEN NAKNA SANNINGEN:

I världen finns det 422 miljoner personer med diabetes. Samma mängd personer lider av symptom på diabetes, men sjukdomen har inte diagnostiserats. Över en miljard människor har högt kolesterol. De centrala orsakerna är den låga mängden näringsämnen i maten och överdriven användning av socker och fett.

Samtliga processer i vår kropp fungerar till följd av att näringsämnena samarbetar med varandra. Därför behöver vi ett mångsidigt intag av dem. Redan en liten mängd livskraftiga näringsämnen kan ha stor betydelse för vårt välmående.

Till exempel D-vitamin behöver hjälpämnen, för att den ska fungera. De väsentligaste bland dem är magnesium, K-vitamin, zink, bor och A-vitamin. Utan tillräcklig mängd hjälpämnen gör D-vitamin ingen nytta, oavsett hur mycket D-vitamin vi får i oss.

ANTIOXIDANTERNAS SYNERGI

Det finns mer än 8 000 olika antioxidanter. De fungerar i olika delar av cellerna och deltar i olika kemiska reaktioner i vår kropp. .

En del fungerar som "den första försvarslinjen" och kväver bildandet av fria radikaler. Andra styr bort dem innan de hinner orsaka skador. En del av antioxidanterna deltar i reparationen av skadorna som har orsakats av de fria radikalerna.

Bär, växter och frukter innehåller stora mängder olika antioxidanter. Detta förstärker förståelsen för att naturen har planerat näringsämnena att fungera tillsammans. Även forskningarna stödjer detta antagande och påvisar att antioxidanterna är starkare tillsammans. Inom vetenskapen kallas antioxidanternas samarbete för antioxidanternas synergi.

Källa: Thorsteinn Loftssonm. 2014. Drug Stability for Pharmaceutical Scientists. Elsevier Inc.

VARJE DAG BEHÖVER VI ETT MÅNGSIDIGT INTAG AV LIVSKRAFTIGA NÄRINGSÄMNEN.

Cellerna i vår kropp förnyas ständigt. Den vuxna människans kropp förnyar 10-50 miljarder celler varje sekund. Vi har möjligheten att påverka kvaliteten på cellerna som förnyas - varje dag.

Levern:
Leverns celler förnyas med cirka åtta månaders mellanrum.

Skelettet:
Skelettets celler förnyas med cirka tio års mellanrum.

Hjärnan:
Hjärnan består till största delen av fetter. Mer än 60 % av vår hjärna borde byggas upp av Omega-3-fettsyror. Genom att äta goda fetter kan du påverka din hjärnverksamhet redan inom några månader.

Tarmsystemet:
Tarmsystemets ytvävnad förnyas på cirka fyra veckor.

Huden:
Hudcellerna förnyas på cirka fyra veckor.

Blodet:
De röda blodkropparna förnyas på cirka tre och en halv månad.

Sedan år 1997 har vi tillverkat högklassiga produkter för välmående.

I produkterna används naturens bästa råvaror, för att de ska uppfylla våra kvalitetskrav.

Vetenskapen spelar en stor roll i vår produktutveckling.

DIREKT FRÅN NATUREN

Vi använder naturens egna råvaror, såsom bär och frukter.

HÖGTEKNOLOGI

Råvarorna bearbetas utan värme. På så sätt behåller de känsliga näringsämnena sin vitalitet.

ENDAST DE VIKTIGASTE

Våra produkter innehåller bara råvarornas mest näringsrika ingredienser.

KVALITETSGARANTI

Vi tillverkar våra produkter enligt internationella GMP- och ISO-kvalitetsstandarder. Dessa standarder säkerställer produkternas höga kvalitet och säkerhet.