Beställ produkter

Juhani Leppäluoto

Doktor i medicin och kirurgi, Emeritus professor

Juhani har gjort en lång karriär inom medicinsk forskning. Han har tillhört arbetsgruppen som fick Nobelpriset i medicin år 1977. För sitt arbete har han också belönats med det prestigefyllda Jack Hilden-priset, som beviljas åt forskare och läkare som gjort en betydande karriär till förmån för den nordliga medicinska vetenskapen. Hans forskningsarbete har i omfattande utsträckning citerats i medicinska publikationer. Juhanis Arctic-samarbete hänför sig till forskning och kommande produktinnovationer.

Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi

Expertläkare, Emerita professor

Sirkka är en av världens ledande diabetesforskare. Hon har undersökt störningarna i socker- och fettämnesomsättningen och deras betydelse för uppkomsten av diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Sirkka leder forskningsgruppen i Elinikäisen Terveyden Tutkimusyksikkö i Universitet i Uleåborg och hon har verkat som diabetesforskare på Liikuntaklinikka i Oulun Diakonialaitos. Hon tar hand om diabetespatienterna i den nordliga regionen. Sirkka ledde tillsammans med andra forskare en studie, som var den första i världen, som påvisade hur man med motion och kost kan kontrollera vikten och förhindra uppkomsten av diabetes.

Sirkkas kunskap är tillgänglig för framtidens marknad i kommande innovationer. Under ett flertal år har hon arbetat med flera forskningsprojekt, vilkas upptäckter har varit globalt banbrytande.

Karl-Heinz Herzig

Specialistläkare inom internmedicin, Professor

Karl-Heinz utbildade sig till specialistläkare inom internmedicin i Finland och verkar som professor i fysiologi i Universitet i Uleåborg. Hans arbetsgrupp undersöker motionens hälsoeffekter och han har varit med i den nordiska kostforskningsgruppen som undersöker näringens beteende i kroppen samt dess koppling till diabetes, blodtryck, kolesterol och ämnesomsättningssjukdomar. Herzigs arbetsgrupp har också undersökt kroppens D-vitaminhalter och har nyligen påvisat, att brist på D-vitamin hos åldringar ökar uppkomsten av diabetes.

Karl-Heinz har haft en väsentlig roll särskilt när det gäller forsknings- och utvecklingsarbetet av kommande innovationer. Han har ansvarat för laboratoriebestämningarna, för undersökningarna av hälsotillståndet hos dem som deltar i studierna samt för observationen av medicinska förändringar medan provtagningarna har pågått.

Antero Koponen

MDD Terveyspalvelut Oy, verkställande direktör, grundande medlem

Antero har i 34 år arbetat med medicinska analyser som kartlägger kroppens hälsotillstånd. MDD Terveyspalvelut Oy, som leds av Antero, är en föregångare inom området för diagnostiska analyser och analyser som mäter kroppens funktionella tillstånd.

Hans specialkompetens hänför sig till kostens och miljöns påverkan av kroppens funktioner.